PICK – EAT – LEARN          GET SMART!

Verksamhetens viktigaste resurser mår bättre och levererar på topp om de går på rätt bränsle
Vi vänder oss till din arbetsgrupp och ledningsgrupp. Stärk dem och dig själv genom ny kunskap och gemensamma upplevelser. En lärorik halvdag på en i Sverige unik o kemfri bärodling
LÄS MER…