ÄPPLE INGRID MARIE

390.00kr

2-årigt träd av högsta kvalitet med 5-8 grenar i 7,5l kruka. ca 140-180cm högt vid leverans.
Grundstam M-7. Uppvuxet i Skandinaviska förhållanden.
Ska inte jämföras med träd av lägre kvalitet och färre grenar som vuxit upp utanför skandinavien.

Beskrivning

FRUKTEN
Ett syrligt och saftigt äpple med behaglig arom. Vitt och mycket fast fruktkött. Ett rött äpple med tjockt och blankt skal. Stora runda äpplen (65-80mm). Ett mycket fint och fast både mat- och ätäpple.

SKÖRDEN
Stor skörd varje år. Ingen tendens till variationen av skörden. Plockas i slutet av september/början av oktober och kan lagras till januari.

VÄXTSÄTT OCH BLOMNING
Blommar medelsent. Är diploid och kan befruktas med senblommande sorter som Elstar, Red Sentinel, Cox Orange m fl. Stort träd med rund krona. Kraftigt växtsätt. Mycket härdigt. Lämpar sig till ekologisk odling. Gammal beprövad och omtyckt sort.

PLANTERING OCH JORDMÅN
Trivs i de flesta jordar. I lerhaltiga jordar är det bra att tillföra mull vid plantering. I sandiga jordar bör man tillföra jordförbättrande mull och täcka jorden med kompost, bark eller annat organiskt material som förhindrar avdunstning. Föredrar PH 6 – 7,5. Vid plantering är det en fördel om man kan sprida NPK runt  planteringshålet eller stallgödsel om platsen tillåter. Vattna alltid under det första året och därefter om det blir torrt under sommaren. Placeras trädet i luftig och solig miljö blir det friskare och frukten bättre. Frost under blomningen kan påverka skörden mycket. Plantera helst 1 maj – 31 oktober. Beskärning tidig vår eller juli-augusti.