Vill du köpa de allra nyttigaste juicerna? Vi levererar dem direkt hem till dig eller så kommer du till oss! Enligt vår supersmarta metod kan vi presentera de allra nyttigaste och fullständigt kemikaliefria juicerna. Innehåll 100% krossade bär, inga tillsatser eller utspädning. Eftersom vi bereder juicerna inom 2 timmar från plockning och tvättar bären sker ingen nedbrytning av antioxidanter eller påverkan av enzymer eller mikroorganismer. Visste du att många av de nyttigaste  bären bryts ner med 1% per timme efter plockning och att man förstör dem så att endast 0-40% återstår om du värmer upp dem till 70 grader eller mer? Välkommen att beställa de allra nyttigaste och naturliga juicerna. Går inte att jämföra med de som går att köpa i affären.
LÄS MER…